การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2567 “เหลือใช้ ไม่เหลือทิ้ง ใช้ได้จริง รักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2567 “เหลือใช้ ไม่เหลือทิ้ง ใช้ได้จริง รักษ์สิ่งแวดล้อม” จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
.
ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวว่า กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการขยะด้วยหลัก 3R การจัดการของเสียที่ให้ความสำคัญในการลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดเป็นลำดับแรก โดยReduce หลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอื่น ๆ ลดการใช้ Reuse ใช้ซ้ำ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น และ Recycle
นำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล เป็นการนำวัสดุต่างๆ อย่างเช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน สังคมโดยรอบ และเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่น
.
สำหรับโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2567 แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล ประเภททีม และประเภทหน่วยงาน ซึ่งนอกจากมีการประกวดภายในงานแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์ KPRU Recycle Fashion Show 2024 ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เสื้อผ้าให้สวยงาม และนำมาแสดงโชว์ภายในงาน มีการนำเสนอผลงานประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์
🔺 เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการสร้างความร่วมมือการขับเคลื่อนระบบและกลไกการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
🔺 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าใจความจำเป็นด้านการบริหารจัดการขยะด้วยหลัก 3R
🔺เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นการนำวัสดุต่างๆ
มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
🔺เพื่อนำมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University และมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน SDGs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *