มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมร่วมกิจกรรม “ราชภัฏกำแพงเพชรอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมร่วมกิจกรรม &# […]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2567 “เหลือใช้ ไม่เหลือทิ้ง ใช้ได้จริง รักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัย […]

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ pdf. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอร […]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ต่ออายุชมรม และขอจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ pdf. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ต่ […]

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีกา […]

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมรัตนอาภา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนั […]

ขอเชิญชวนร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2567 “เหลือใช้ ไม่เหลือทิ้งใช้ได้จริง รักษ์สิ่งแวดล้อม”

ขอเชิญชวนร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ […]

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2567 สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี […]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แยก แลก ยิ้ม Green Innovation Contest ประจำปี 2567 บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

อ่านต่อ pdf. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แยก แลก ยิ้ม Green I […]