69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำถามที่พบบ่อย

เบอร์ติดต่อ

โทร.055-706555 ต่อ 1051-1052 โทรสาร 055-706518