อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ได้รับผลการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565 ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) สมัยที่ 2 คะแนนรวม 95.20

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ อาคารเรีย […]

การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565

  KPRU NEWS : การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Offi […]

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี […]

กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดแบรนด์ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 2) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round)

https://regional.nia.or.th/th/calendarnia/article/detai […]