กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
🔰 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะ สำนัก สถาบัน และกอง เข้ารับต้นไม้ จำนวน 50 ต้น เพื่อนำไปปลูกในหน่วยงานของตน
🔰 ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ดังนั้น กรมป่าไม้จึงได้เชิญชวนจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่ที่เห็นสมควร
🔰 ทั้งนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *