การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565

 

🎯KPRU NEWS : การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565
🍀 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม
🍀 สำหรับการประชุมสำนักงานสีเขียว ในครั้งนี้ ประกอบด้วย วาระแจ้งเพื่อทราบ เรื่องการตอบรับเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ซึ่งมีกำหนดเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา เรื่องการรายงานความก้าวหน้าโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
🍀 ทั้งนี้ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ได้เสนอให้คณะกรรมการทุกหมวด ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเกณฑ์การดำเนินการสำนักงานสีเขียว ภายในเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินเพื่อต่ออายุ ในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้
👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=ga.kpru&set=a.408661434598518

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *